Răspundere socială

Activitatea SC ZIROM SA este focusata pe implementarea prioritara a unui set integrat de măsuri de eco-eficientizare şi de cresterea a gradului de siguranta si securitate in munca de-a lungul întregului flux tehnologic.
Ca si rezultat direct al planurilor investitionale implementate, prin achizitionarea exclusiva de utilaje tehnologice competitive, sunt create conditii optime de munca, compania depunand eforturi considerabile pentru îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de lucru.
În cadrul companiei sunt implementate in mod activ prevederile Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între bărbaţi şi femei, republicată.
Toti angajaţii SC ZIROM SA sunt dotati si echipati cu toate dispozitivele de protecţie, iar programele de instruire permanentă pentru asigurarea siguranţei la locul de muncă sunt derulate periodic, pe baza unei strategii unitare raspundere sociala – protectie a muncii – respectarea cerintelor de mediu.
Prin aceasta strategie se realizeaza asigurarea conformitatii condiţiilor de lucru în cadrul SC ZIROM SA cu standardele nationale si comunitare în vigoare.