Proiecte finalizate

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”. PROIECT: "Eficientizarea activității productive pentru creșterea competitivității și asigurarea dezvoltării durabile a SC ZIROM SA prin investiții performante în cadrul fluxului tehnologic de topire aliaje neferoase".

In data de 22.12.2015, SC ZIROM SA a finalizat proiectul "Eficientizarea activitatii productive pentru cresterea competitivitatii si asigurarea dezvoltarii durabile a SC ZIROM SA prin investitii performante in cadrul fluxului tehnologic de topire aliaje neferoase".

Pentru derularea optima a acestui plan investitional au fost accesate fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”.

Prin proiectul de finantare "Eficientizarea activitatii productive pentru cresterea competitivitatii si asigurarea dezvoltarii durabile a SC ZIROM SA prin investitii performante in cadrul fluxului tehnologic de topire aliaje neferoase", s-au achizitionat un numar 9 utilaje tehnologice specifice:

• Echipament tehnologic masina de prelucrare forjate cu sectiune poligonala;
• Echipament tehnologic masina de debitat;
• Echipament tehnologic masina de frezare;
• Echipament pentru determinarea proprietatilor mecanice ale produselor finite in fluxul tehnologic;
• Echipament pentru determinarea hidrogenului din produsele finite in fluxul tehnologic;
• Echipament pentru spectrometrie in solutii in fluxul tehnologic;
• Echipament specializat pentru manipulare frontala in fluxul tehnologic;
• Echipament specializat pentru manipulare in fluxul tehnologic;
• Echipamente pentru asigurarea necesarului de aer comprimat.

Aceste utilaje tehnologice au fost puse in functiune si respecta specificatiile tehnice stabilite in conformitate cu documentatiile de atribuire si cu standardele in vigoare.

Valoarea adăugată realizata prin implementarea proiectului, respectiv impactul proiectului se manifesta pe urmatoarele dimensiuni:

a) valoarea adăugata reflectata asupra SC ZIROM SA: prin implementarea proiectului de investiţii, va fi influenţată esenţial dezvoltarea SC ZIROM SA, deoarece vor fi create condiţii pentru eficientizarea şi îmbunătăţirea semnificativă a productivităţii societăţii, ca rezultat al achiziţionării echipamentelor tehnologice performante;

b) valoarea adăugată reflectată asupra comunităţii locale: prin implementarea proiectului de investiţii vor fi create noi locuri de muncă, de care vor beneficia locuitorii zonei, iar de taxele care vor fi vărsate la bugetul local, va beneficia comunitatea locală în ansamblul ei;

c) valoarea adăugată reflectată asupra mediului de afaceri: prin creşterea competitivităţii si productivităţii înregistrate ca urmare a implementării prezentului proiect, SC ZIROM SA se va putea constitui într-un veritabil motor de dezvoltare a întregii zone din punct de vedere economic;

d) valoarea adăugată reflectată asupra clienţilor potenţiali ai produselor SC ZIROM SA: prin implementarea proiectului de investiţii, respectiv prin diversificarea sortimentală a produselor fabricate, clienţii vor avea posibilitatea de a opta între o mai mare varietate de produse, atât din punct de vedere sortimental cât şi din punct de vedere calitativ, iar creşterea numărului de producători va avea efecte pozitive şi asupra nivelului calitate-preţ;