Monitorizarea mediului

S.C. ZIROM S.A. detine autorizatia de mediu nr. 78 din 30.05.2012.

Activitatea societatii se desfasoara in conditiile respectarii legislatiei de mediu in vigoare si informarii Agentiei de Protectie a Mediului Giurgiu in legatura cu eventualele situatii ce pot aparea si afecta factorii de mediu.

Raportarea se face la A.P.M. Giurgiu conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, a cantitatilor de deseuri generate, valorificate, eliminate din activitatea proprie pe tipuri.

In conformitate cu prevederile HG 878/2005, in scopul diseminarii active a informatiei privind mediul, societatea are obligatia de a informa trimestrial publicul, prin afisare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecintele activitatilor si/sau ale produselor lor asupra mediului si sa comunice la A.P.M. un raport trimestrial privind:

• calitatea apelor uzate evacuate (buletinele de analiza ale apelor uzate);
• modul de exploatare a instalatiilor de captare, aductiune a apei captate si modul de exploatatare a instalatiilor de epurare;
• eventualele pierderi de apa inregistrate;
• debite de apa consumate;
• volume de apa epurate si evacuate la statia de epurare;
• eventualele accidente sau poluari produse;
• eventualele sesizari din partea cetatenilor privind modul de functionare a obiectivului si modul de afectare a mediului sau a locuitorilor din zona;
• raportari anuale conform HG 856/2002, la Compartimentul Gestiunea Deseurilor si Substantelor Chimice Periculoase - APM Giurgiu ale cantitatilor de: span, oxidat rezultat in urma topirii lingourilor, zgura de titan rezultata de la fabricarea prealiajelor, namolul rezultat in urma procesului de epurare al apelor reziduale menajere, ulei rezidual de la distrugerea emulsiilor uzate rezultate de la centrala hidropneumatica si locurile finale de depozitare, respectiv agentii economici autorizati sa preia acest dip de deseuri;
• cantitatile de substante utilizate in procesul tehnologic de fabricatie: acidul fluorhidric, soda calcinata, pentaoxid de vanadiu, soda calcinata, soda caustica, var industrial, acid sulfuric, acid azotic, carbonat de calciu, vor fi raportate anual la Compartimentul Gestiunea Deseurilor si Substantelor Chimice Periculoase - APM Giurgiu;
• alte elemente concludente privind functionarea obiectivului si care ar putea afecta starea mediului inconjurator;

Raportarea anuala la APM Giurgiu a cantitatilor de deseuri generate, valorificate, eliminate din activitatea proprie pe tipuri (inclusiv deseuri rezultate din demontarea utilajelor si instalatiilor supuse dezmembrarii) si tinerea evidentei gestiunii acestora lunar, conform HG nr. 856/2002.

Mai jos sunt prezentate raportarile trimestriale catre Agentia pentru Protectia Mediului (click pe fiecare pentru a putea fi vizualizat):