Protecția mediului

În cadrul SC Zirom SA, politica organizaţională avută în vedere este axată pe respectarea principiilor de mediu şi dezvoltare durabilă.

În activităţile productive derulate in cadrul SC ZIROM SA integrarea principiilor de respectare şi conservare a calităţii mediului ambiental reprezenta un aspect primordial, fiind realizată o analiză ritmica punctuală a modalităţii în care fiecare utilaj tehnologic poate influenţa calitatea mediului.

Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 68 / 2007 (corespondenta în sistemul legislativ românesc a Directivei Europene 2004 / 35 / CE privind răspunderea pentru răspunderea pentru mediul înconjurător), este un factor determinant pentru SC Zirom SA în ceea ce priveşte activitatea sa generală.

Măsurile preventive de protecţie a mediului constituie modul de operare uzual al societăţii, scopul principal fiind monitorizarea condiţiilor de mediu şi aplicarea cu stricteţe a normativelor legislative în vigoare.