Istoric

Societatea Comercială Zirom S.A. s-a înfiintat prin reorganizarea Regiei Autonome Zirom. Astfel, S.C. Zirom S.A. provine din Regia Autonoma Zirom care s-a înființat în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitaților economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 145/ 1991 privind înființarea Regiei Autonome Zirom, cu modificările ulterioare. Temeiul juridic de constituire a societăţii comerciale Zirom S.A. este Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 900/23.08.2005, prin reorganizarea Regiei Autonome Zirom şi preluarea integrală a patrimoniului acesteia.

Capacităţile de producţie a titanului și aliajelor de titan se găsesc amplasate în Romania, județul Giurgiu și sunt axate pe lingouri din titan, lingouri din material reciclabil și o gamă foarte largă de produse forjate din titan.

SC ZIROM SA s-a consacrat, în ultimele decenii, ca unul dintre cei mai importanți producători de titan și aliaje de titan din Europa Centrala și de Sud-Est.

Produsele fabricate sunt destinate atât unor domenii de vârf (domeniul nuclear și aeronautic), cât și unor domenii diverse (metalurgie, chimie industrială, tehnica și aparatura medicală).

Încă de la înființarea societății, în anul 1991, a fost pus un accent permanent pe dezvoltarea societății, prin optimizare tehnologică și prin dezvoltarea tehnologiei pentru topirea materialelor secundare de titan şi zirconiu (scrap) prin combinarea tehnologiilor EB şi RAV.

A fost derulat, in perioada 2012 – 2014, un plan investițional complex, în urma căruia SC ZIROM SA are capacitatea de a fabrica produse forjate din titan, societatea acoperind cerințele specifice de produse forjate de pe piața de desfacere.